Ứng viên nước ngoài

анализ сайта Joomla
перенести сайт на joomla 2.5

In bài này

Đối với các ứng viên người nước ngoài, VNP áp dụng hình thức xét tuyển. Ứng viên gửi các hồ sơ sau đây về văn phòng chương trình VNP (các văn bản có ngôn ngữ khác tiếng Anh phải kèm bản dịch hợp lệ sang tiếng Anh hoặc tiếng Việt):

  1. Hồ sơ lý lịch ứng viên
  2. Đơn đăng ký học (theo mẫu đính kèm)
  3. Bản sao hợp lệ văn bằng, chứng chỉ
  4. Bản sao hợp lệ hộ chiếu
  5. Thư giới thiệu (nếu có)

Ban Giám Đốc chương trình VNP sẽ xét hồ sơ ứng viên và liên hệ phỏng vấn với các ứng viên đạt yêu cầu.

авто-детали
новинки кинематографа