Bảo vệ luận văn - 07/12/2012

In bài này

Thứ 6 (07/12/2012) lúc 13h00 tại phòng H.001 sẽ diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp. Danh sách như sau:


1. Trần Thị Thu Hồng – Class 13-19 (13h00 – 14h00)

An analysis of access to formal credit by the households in rural areas

2. Lê Anh Thư – Class 17 (14h00 – 15h00)

Households access to informal rural credit- An analysis from VHLSS 2008

3. Trần Tuyết Hạnh – Class 15 (15h00 – 16h00)

The impacts of capital flows on the Vietnam stock market.

 

IMG 3040 web 200

 

4. Cao Thị Tuyết Mai – Class 16 (16h00 – 17h00)

An empirical study on company performance: listed companies on Ho Chi Minh stock exchange

5. Nguyễn Xuân Hiền – Class 13-19 (17h00 – 18h00)

The determinants of urban household's borrowing in Ho Chi Minh city

 

Thân mời các anh/ chị học viên quan tâm đến tham dự.