Bảo vệ luận văn - 29/09/2012

In bài này

Thứ 7 (29/09/2012) lúc 14h00 tai phòng H.001 sẽ diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của các học viên lớp 16. Danh sách như sau:
 

1. Bùi Thanh Giang – Class 16 (14h00 – 15h00)

"Determinants Determinants of non-farm household in rural Vietnam."


IMG 3248 web 200


2. Nguyễn Văn Phúc – Class 16 (15h00 – 16h00)

"International Remittances and Household Welfare in Vietnam - From VHLSS 2006 and VHLSS 2008."


Thân mời các anh/ chị học viên quan tâm đến tham dự.