Bảo vệ luận văn thạc sĩ kinh tế MDE - 13/04/2018

In bài này

Thứ 6 (13/04/2018) lúc 15h00 tại phòng H.001 sẽ diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của học viên lớp 21, 22. 

+ 15:00 - 16:00 - Phùng Thiên Văn - Class 21

Income diversification and profitability: evidence from Vietnam banking sector from 2005-2017

 

IMG 3271 web

 

+ 16:00 - 17:00 - Trần Thị Kiều Oanh - Class 22

The effects of ecomomic shocks to households on childrens education: evidence from China

Thân mời các anh/ chị học viên quan tâm đến tham dự.