Bảo vê luận văn thạc sĩ kinh tế 03/01/2018

In bài này

Vào ngày 03 tháng 01 năm 2018 tại phòng H.001 sẽ diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của học viên lớp 21 - 22.

No

Full name

Class

Topic

Time

Date & Room

1

Hoàng Hồng Quân

21

Public institutional quality and national economic performance, can public administration reform explain economic growth, case Vietnam.

14:00

Wed, Jan 3, 2018 H.001
H.001

2

Huỳnh Ngọc Song Minh

22

The impact of alternative wetting and drying technique adoption on technical efficiency:Empirical evidence from rice production in Mekong Delta Vietnam

15:00

3

Trần Phạm Bảo Nguyên

22

The impact of marriage on happiness in HCMC of Vietnam

16:00

 

Kính mời các anh chị quan tâm tham dự.