Bảo vê luận văn thạc sĩ kinh tế 28/12/2017

In bài này

Vào ngày 28 tháng 12 năm 2017 tại phòng H.001 sẽ diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của học viên lớp 21 - 22.

No

Full name

Class

Topic

Time

Date & Room

1

Phạm Nguyễn Quảng Hòa

21

Taxes and corporate finance decisions: The case of Vietnamese tax intencives

14:00

Thu, Dec 28, 2017
H.001

2

Nguyễn Công Thắng

22

Systematic risk in the capital asset pricing model in Australia: A clinical dealth?

15:00

3

Nguyễn Thị Hồng Vân

22

Basel III and bank lending channel

16:00

 

Kính mời các anh chị quan tâm tham dự.

 

 

 

 

 

 

 

Kính mời các anh chị quan tâm tham dự.