Bảo vê luận văn thạc sĩ kinh tế 11-15/12/2017

In bài này

Vào ngày 11 và 15 tháng 12 năm 2017 tại phòng H.001 sẽ diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của học viên lớp 21 - 22.

 

No

Full name

Class

Topic

Time

Date & Room

1

Vũ Thu Hà

22

An explanation for Vietnam's recent migration pattern based on cumulative causation theory and relative deprivation theory

14:00

Monday

Dec 11, 2017 H.001

2

Nguyễn Tấn Phúc

22

The direct and indirect impact of child labor on education achievement: evidence from Vietnam

15:00

3

Phạm Thị Hoa Tiên

21

Outsourcing and total factor productivity: evidence from Vietnamese small and medium-sized enterprises

16:00

4

Lương Công Hoàng

21

The effects of foreign bank entry, deregulation on bank efficiency in Vietnam

14:00

Friday

Dec 15, 2017 H.001

5

Trần Lê Khang

22

Firm performance under the interactive moderation of capital structure, dividend policy and state ownership

15:00

 

Kính mời các anh chị quan tâm tham dự.