Bảo vê luận văn thạc sĩ kinh tế 17/10/2017

In bài này

Vào lúc 14g00 - 16g00 ngày 17/10/2017 tại phòng H.001 sẽ diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của học viên lớp 21 - 22.

1. Nguyễn Công Thành, Class 22, 14:00 – 15:00

Capital structure and growth option: Evidence from an emerging market

2. Phan Hòa Thảo Nguyên, Class 21, 15:00 – 16:00

Impact of state and family ownership on firm's voluntary information disclosure: Empirical evidences from a small transition country

Kính mời các anh chị quan tâm tham dự.