Bảo vê luận văn thạc sĩ kinh tế 23/09/2017

In bài này

Vào lúc 14g00 - 16g00 ngày 23/09/2017 tại phòng H.001 sẽ diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của học viên lớp 20 - 21.

1. Trần Thị Lam, Class 20, 14:00 – 15:00

The determinants effect to firm exit in Vietnam

2. Nguyễn Thị Hồng Hoa, Class 21, 15:00 – 16:00

Debt tax shield and firm value: Empirical evidence from listed companies in Vietnam

Kính mời các anh chị quan tâm tham dự.