Tài liệu ôn thi cao học trực tuyến

In bài này

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi để anh chị học viên ôn thi cao học và đạt được kết quả tốt trong kỳ thi tuyển sinh sắp tới, Chương trình VNP xin gửi đến các anh chị link tải tài liệu ôn tập được chia theo từng buổi.

Chương trình ôn tập gồm 12 buổi Kinh tế học và 10 buổi Toán. Tài liệu đang được cập nhật và sẽ bổ sung trong các tuần tới cho tới khi hoàn thiện.

 

 

KINH TẾ HỌC:

 

Buổi 1 Buổi 2 Buổi 3
Buổi 4 Buổi 5 Buổi 6
Buổi 7 Buổi 8 Buổi 9
Buổi 10 Buổi 11 Buổi 12

 


TOÁN - THỐNG KÊ

 

Buổi 1 Buổi 2 Buổi 3
Buổi 4 Buổi 5 Buổi 6
Buổi 7 Buổi 8 Buổi 9
Buổi 10