Bảo vê luận văn thạc sĩ kinh tế 27/07/2017

In bài này

Vào lúc 14g00 - 15g00 ngày 27/07/2017 tại phòng H.001 sẽ diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của học viên lớp 21.

 

Thái Bá Toản

Inter-relationship between capital structure, free cash flow, diversification and firm performance

 

Kính mời các anh chị quan tâm tham dự.