Bảo vệ luận văn tốt nghiệp - 18/11/2016

In bài này

Vào lúc 14g00 - 17g00 ngày 18/11/2016 tại phòng H.001 sẽ diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của học viên lớp 20, 21.

 

1. Nguyễn Lê Phương Linh - Class 20 (14:00 – 15:00)
Income inequality and economic development: Panel data in South East Asia

2. Trương Ngọc Anh Thư – Class 21 (15:00 – 16:00)
Effects of social capital on self-rated life satisfaction among residents:Evidence from Vietnam

3. Nguyễn Thái Dương – Class 20 (16:00 – 17:00)
The linkage between corruption and carbon dioxide emission: Evidence from Asian countries

 

Kính mời các anh chị quan tâm tham dự.