Bảo vệ luận văn tốt nghiệp - 30/11/2016

In bài này

Vào lúc 09g00 - 11g00 ngày 30/11/2016 tại phòng H.001 sẽ diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của 2 học viên lớp 20, 21.

 

1. Trần Phước Lộc - Class 21 (9:00 – 10:00 AM)

The impact of corporate social responsibility on firm performance: The case of Vietnamese companies

2. Vũ Thị Lan Phương – Class 20 (10:00 – 11:00 AM)

Early warning system for Sovereign debt crisis in developing countries for period 1981-2010

 

Kính mời các anh chị quan tâm tham dự.