Bảo vệ luận văn 29/12/2015

In bài này

Thứ 3 (29/12/2015) lúc 13h00 tại phòng H.001 sẽ diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế Phát triển.

1/ (13:00 – 14:00) Nguyễn Thị Phương Thảo

An analysis of the economic efficiency of the banking sector in Vietnam – What are differences between state-owned commercial bank and private commercial bank on banking efficiency

2/ (14:00 -15:00) Nguyễn Nam Khánh

Risking modeling in Vietnam: Case of Vietnam stock indexes

 

Bảo vệ luận văn 29/12/2015

 

3/ (15:00 – 16:00) Nguyễn Ngọc Nữ

Economics of charitable giving - Understanding the motivation of donation behaviour

4/ (16:00 – 17:00) Dương Thiện Chí

Energy consumption and economic growth in Asean

Kính mời các anh chị quan tâm tham dự.