Bảo vệ luận văn - 27/12/2014

In bài này

Thứ 7 (27/12/2014) lúc 13h00 tại phòng H.001 sẽ diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của học viên lớp 18, 19.

1. Nguyễn Quang Huy - Class 19 (13h00 – 14h00)

The impact of free trade agreement on trade flow of goods in Vietnam

2. Đào Hoàng Bình Thiên – Class 19 (14h00 – 15h00)

Productivity growth, technological progress and efficiencychanges in Vietnamese high-tech industries

 

Bảo vệ luận văn

 

3. Nguyễn Duy Chinh – Class 19 (15h00 – 16h00)

Applying contingent valuation method for estimating willingness to pay to control urban flooding in Ho Chi Minh City

4. Trần Thị Thu Thủy – Class 18 (16h00 – 17h00)

Relationship between financial development and economic growth: panel data analysis of 22 developing countries

Thân mời các anh/ chị học viên quan tâm đến tham dự.