Bảo vệ luận văn - 02/10/2014

In bài này
Thứ 5 (02/10/2014) lúc 13h30 tại phòng H.001 sẽ diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của học viên lớp 17, 18.

1. Đinh Thị Thu - Class 17 (13h30 – 14h30)

Does firm characteristic matter in capital structure decision? An empirical studies of listed food producing companies in VN

2. Nguyễn Lê Ngọc Khoa – Class 17 (14h30 – 15h30)

After market returns of initial public offering. The case of VN


 

IMG 3271 web

3. Nguyễn Ngô Phương Diệp – Class 18 (15h30 – 16h30)

Does remittances affect on accumulated wealth of households? A case study of 12 rural provinces in Vietnam

Thân mời các anh/ chị học viên quan tâm đến tham dự.