Bảo vệ luận văn - 01/07/2014

In bài này
Thứ 3 (01/07/2014) lúc 13h30 tại phòng H.301 sẽ diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của học viên lớp 17, 18.

 1. Phạm Thị Ngọc Ái - Class 17 (13h30 – 14h30)

An asset-based geographic targeting: evidence from rural Vietnam

2. Trần Thanh Giang – Class 18 (14h30 – 15h30)

The effect of financial development on economic growth: evidence from Asian countries

 

IMG 3271 web

 

3. Nguyễn Thị Lan Anh – Class 17 (15h30 – 16h30)

Multidimensional poverty in Mekong river delta

Thân mời các anh/ chị học viên quan tâm đến tham dự.