Bảo vệ luận văn - 03/01/2014

In bài này
Thứ 6 (03/01/2014) lúc 13h00 tại phòng H.001 sẽ diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp.

1. Trần Lưu Quốc Vương - Class 16 (13h00 – 14h00)

Determinants of economic growth in a panel of Asia pacific countries

2. Nguyễn Duy Minh – Class 18 (14h00 – 15h00)

The Socioeconomic Determinants of Crime Rate: A Country Panel Evidence

 

IMG 3256640

 

3. Lưu Thị Kiều Oanh – Class 18 (15h00 – 16h00)

The importance of English language education and the determinants of households expenditure on English education for primary school children in Ho Chi Minh city

4. Nguyễn Thị Thu Hương – Class 17 (16h00 – 17h00)

Technical efficiency of small and medium enterpeises in manufacturing sector in Viet nam

Thân mời các anh/ chị học viên quan tâm đến tham dự.