Bảo vệ luận văn - 02/01/2014

In bài này
Thứ 5 (02/01/2014) lúc 15h00 tại phòng H.001 sẽ diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của học viên lớp 17 và 18. 

1. Phan Thạch Trúc - Class 17 (15h00 – 16h00)

The impacts of institutional factors on provincial economic performance: The case of Vietnam (2007 - 2011)

2. Dương Khánh Toàn – Class 17 (16h00 – 17h00)

Surveying the difference of TFP between group of Taiwan - Korea and group of Thailand – Malaysia; and their TFP growths determinants

 

IMG 3271 web

 

3. Hồ Thị Mai Anh – Class 18 (17h00 – 18h00)

Innovation and productivity of Vietnamese small and medium enterprises - Firm level panel data evidence

Thân mời các anh/ chị học viên quan tâm đến tham dự.