Bảo vệ luận văn - 30-31/12/2013

In bài này
 
Vào Thứ 2, ngày 30/12/2013, tại phòng H.001 sẽ diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của học viên:

1. Nguyễn Trọng Tín - Class 18 (13h00 – 14h00)

The causal relationship between money supply, inflation and economic growth in Vietnam

2. Dương Đình Triều – Class 17 (14h00 – 15h00)

Does financial developemnt promote economic growth of Vietnam? lessons from some Asian coutries

3. Bùi Thảo Vy – Class 17 (15h00 – 16h00)

The effect of demographic bonus on economic growth in Vietnam and 5 selected countries

4. Than Phương Lan – Class 18 (16h00 – 17h00)

The contribution of information and communication technologies investment on economic growth

 

IMG 3271 web

 

Vào Thứ 3, ngày 31/12/2013, tại phòng H.001 sẽ diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của học viên:

1. Nguyễn Thị Ngọc Linh – Class 18 (13h30 – 14h30)

Technical efficiency of poultry farms in Vietnam non-parametric and parametric approaches

2. Đỗ Nguyễn Khánh Linh – Class 17 (14h30 – 15h30)

Determinants of current account in Vietnam: An intertemporal approach

3. Nguyễn Việt Cường – Class 17 (15h30 – 16h30)

Performance of manufacturing enterprises – Vietnam case study

 

Thân mời các anh/ chị học viên quan tâm đến tham dự.