Bảo vệ luận văn - 27 và 28/11/2013

In bài này
Vào 2 ngày 27 và 28/11/2013, tại phòng H.301 sẽ diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp.

Thứ tư, ngày 27/11/2013 tại phòng H.301

 1. Nguyễn Thị Hậu - Class 16 (13h30 – 14h30)

The impact of international oil prices on the economic activities in Vietnam

2. Nguyễn Minh Trí – Class 18 (14h30 – 15h30)

The impact of corporate governance on firm performance: the case of listed companies in Vietnam

3. Đặng Nguyên Khang – Class 18 (15h30 – 16h30)

Networks and Bank Financing: The Study of SMEs in Vietnam

4. Lê Hoàng Long – Class 18 (16h30 – 17h30)

The relationship between business networking and SMEs production efficiency

IMG 3271 web

 Thứ năm, ngày 28/11/2013 tại phòng H.301

1. Phạm Thị Thúy Diễm – Class 18 (14h00 – 15h00)

Capital structure and corporate performance: evidence in Vietnam

2. Võ Văn Tài – Class 16 (15h00 – 16h00)

The impact evaluation of rural credit on accessibility to education, health care and clean water in rural Vietnam

Thân mời các anh/ chị học viên quan tâm đến tham dự.