Chúc mừng Quế Anh (K21) có bài nghiên cứu được đăng trên tạp chí Environmental Hazards (Scopus IF 1.22)

In bài này

Chương trình cao học Việt Nam - Hà Lan (VNP) trân trọng chúc mừng học viên Nguyễn Ngọc Quế Anh (VNP Khóa 21) vừa có bài nghiên cứu đăng trên tạp chí Environmental Hazards (Scopus IF 1.22) .

Bài nghiên cứu với chủ đề: "Willingness to pay for agricultural flood insurance in the Mekong River Delta" được học viên hợp tác cùng NCS Phùng Thanh Bình và TS. Trương Đăng Thụy, trường ĐH Kinh tế TP.HCM.

Tham khảo bài nghiên cứu tại đây https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17477891.2018.1540342?journalCode=tenh20&