Chúc mừng anh Phạm Ngọc Thạch với bài nghiên cứu được đăng trên tạp chí Emerging Markets Finance and Trade

In bài này

Chương trình cao học Việt Nam - Hà Lan (VNP) trân trọng chúc mừng học viên Phạm Ngọc Thạch (VNP Khóa 20) vừa có bài nghiên cứu đăng trên tạp chí Emerging Markets Finance and Trade.

Bài nghiên cứu với chủ đề: "The Cross-Section of Expected Stock Returns: New Evidence from an Emerging Market" được anh Phạm Ngọc Thạch hợp tác cùng TS. Võ Hồng Đức và anh Nguyễn Minh Vương.

Tạp chí Emerging Markets Finance and Trade thuộc danh mục SSCI và Scopus, có impact factor 0.826 (2016).

Tham khảo bài nghiên cứu tại đây