Chúc mừng TS. Trương Đăng Thụy có bài nghiên cứu được đăng trên tạp chí Environmental and Resource Economics (ERE)

In bài này

Chúc mừng thầy Trương Đăng Thụy, cố vấn học thuật VNP, đã có bài nghiên cứu được đăng trên tạp chí Environmental and Resource Economics (ERE).

Bài nghiên cứu tìm hiểu hành vi lựa chọn địa điểm của thợ săn Canada trước thông tin thú săn bị mắc chứng bệnh CWD (Chronic Wasting Disease) dùng dữ liệu sở thích bộc lộ và dưới dạng tuyên bố (revealed and stated preferences).

ERE là một trong những tạp chí uy tín nhất trong lĩnh vực nghiên cứu kinh tế tài nguyên môi trường (Bảng xếp hạng)

Xem bài nghiên cứu trên Springer