Chất lượng đào tạo và triển vọng học tập bậc Nghiên cứu sinh ở nước ngoài

анализ сайта Joomla
перенести сайт на joomla 2.5

In bài này

Chất lượng đào tạo của chương trình VNP đã được công nhận rộng rãi trong lịch sử 20 năm phát triển. Chương trình học được hội đồng học thuật VNP và Viện quốc tế ISS thiết kế và kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt.

Luận văn tốt nghiệp của VNP được thực hiện bằng tiếng Anh theo tiêu chuẩn quốc tế được các trường đại học đánh giá cao khi xét tuyển nghiên cứu sinh.Một số luận văn xuất sắc đã được công bố trên các tạp chí nghiên cứu chuyên ngành uy tín (ví dụ Journal of Development Economics, World Economy). Nhiều luận văn được mời báo cáo tại các hội nghị quốc tế về kinh tế và tài chính.

Quy trình xét tuyển nghiên cứu sinh của các đại học quốc tế thông thường bao gồm việc xét hồ sơ ứng viên (chương trình học bậc thạc sĩ và bài nghiên cứu) và phỏng vấn. Chương trình VNP cung cấp cho ứng viên chương trình học được thiết kế và kiểm tra chất lượng bởi Viện quốc tế ISS thuộc đại học Erasmus Rotterdam. Chương trình VNP hỗ trợ học viên thực hiện luận văn đạt chất lượng quốc tế, giúp những học viên có khát vọng học nâng cao có được bài nghiên cứu tốt nhất để được nhận vào làm nghiên cứu sinh ở các đại học nước ngoài. Lịch sử của VNP đã và đang có nhiều ứng viên tốt nghiệp Chương trình hòan thành Ph.D ở các quốc gia Nhật, Hoa Kỳ, và Châu Âu...

Một số học viên tiêu biểu đã nhận bằng Tiến sĩ ở đại học nước ngoài sau khi tốt nghiệp chương trình VNP:

Ngoài ra, còn nhiều anh chị cựu học viên đang tiếp tục làm nghiên cứu sinh tại các trường đại học trên thế giới.

 

авто-детали
новинки кинематографа