Vietnamese (VN)English (UK)

Hoàn thành đăng ký ôn tập

Chúc mừng bạn đã hoàn thành đăng ký vào Danh sách Ôn tập thi Cao học Kinh tế 2017.

Chương trình sẽ gửi ngay cho bạn bài học đầu tiên và thông thường gửi bài tiếp theo sau 4 ngày. Nếu không thấy trong phần inbox, vui lòng kiểm tra kỹ trong phần SPAM hoặc phần PROMOTION nếu  bạn dùng Gmail.

Bạn hãy chọn biểu tượng STAR bên cạnh nút reply để đảm bảo mail được vào inbox nha.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào trong quá trình học, vui lòng liên hệ với chương trình theo thông tin ở cuối trang.

Chúc bạn thành công.