Vietnamese (VN)English (UK)

Xác nhận email

Đã gần hoàn tất ...

Do chương trình ôn tập trực tuyến được triển khai hoàn toàn qua email, chương trình cần xác nhận địa chỉ email của bạn. 

Để hoàn tất quá trình đăng ký, xin vui lòng nhấp chuột vào link trong email chúng tôi vừa gửi cho bạn.

Nếu bạn không nhận được mail trong inbox, bạn vui lòng kiểm tra kỹ trong các hộp thư khác như SPAM, PROMOTION. Trường hợp vẫn không nhận được email thì có thể bạn đã nhập sai email trong phần đăng ký. Hãy thử đăng ký lại 1 lần nữa  hoặc liên hệ với nhân viên kỹ thuật của chương trình:

Anh Nguyễn Vũ Quang Huy

quanghuy@vnp.edu.vn

09.86.90.86.86