Vietnamese (VN)English (UK)

Bảo vệ luận văn - 19/11/2012

Thứ 2 (19/11/2012) lúc 14h00 tại phòng H.001 sẽ diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của các học viên lớp 16. Danh sách như sau:

1. Trần Thiện Tài– Class 16 (14h00 – 15h00)

Structural transformation and economic growth of Asian developing countries and Vietnam

2. Nguyễn Đình Tú Nhi – Class 16 (15h00 – 16h00)

An empirical study on stock returns, volume, and volatility: Listed companies on the Ho Chi Minh city stock exchange.

 

IMG 3040 web 200

3. Nguyễn Thị Hồng – Class 16 (16h00 – 17h00)

From economic growth to sustainable development: Lessons for Vietnam

Thân mời các anh/ chị học viên quan tâm đến tham dự.