Vietnamese (VN)English (UK)

Bảo vê luận văn thạc sĩ kinh tế 11-12/01/2018

Vào ngày 11 và 12 tháng 01 năm 2018 tại phòng H.001 sẽ diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của học viên lớp 21 - 22.

 

No

Full name

Topic

Time

Date & Room

1

Bùi Thị Hồng Chinh

The impact of loans to employee in small and medium enterprises

14:00

Jan 11, 2018, Room H.001

2

Tạ Thị Thanh Trà

The discrepancies of determinants between cross-border M&A and greenfield FDI: Evidence in emerging countries

15:00

3

Lê Khả Tú

The effect of cash flow sensitivity on enterprises’ cash holdings: Evidence from Vietnam

16:00

4

Nguyễn Thị Hồng Thương

The determinants of non-performing loans in Vietnamese banking system

17:00

5

Nguyễn Hoàng Phú

The mutual effects of shadow economy and financial development in Asean countries

9:00

Jan 12, 2018, Room H.001

6

Nguyễn Thị Hồng Cẩm

The role of maternal education in child health: Evidence from China​

10:00

7

Nguyễn Thị Tố Vy

The impacts of households characteristics on the occupation opportunities of women: The case study in Vietnam

11:00

 

 

Kính mời các anh chị quan tâm tham dự.