Vietnamese (VN)English (UK)

Bảo vê luận văn thạc sĩ kinh tế 26-27/12/2017

Vào ngày 26 và 27 tháng 12 năm 2017 tại phòng H.001 sẽ diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của học viên lớp 21 - 22.

 

No

Full name

Class

Topic

Time

Date & Room

1

Tạ Thị Hồng Ngọc

22

The impact of health insurance on out-of-pocket payments in the Mekong river delta

14:00

Tue, Dec 26, 2017
H.001

2

Nguyễn Ngọc Minh Thư

21

Parental absence and child labor in Vietnam

15:00

3

Phạm Như Mẫn

22

The consumer choice between online shopping versus in-store shopping

16:00

4

Nguyễn Ngọc Phương Linh

22

The impact of macroeconomic uncertainty on corporate investment. The case study of Vietnam

14:00

Wed, Dec 27, 2017

H.001

5

Quang Văn Tuấn

22

Market risk versus credit risk of the selected countries in the Trans-Pacific Partnership Agreement

15:00

6

Nhữ Đình Hiệp

22

Business cycle synchronization in the Asean: Patterns and driving force

16:00

 

Kính mời các anh chị quan tâm tham dự.