Vietnamese (VN)English (UK)

Bảo vê luận văn thạc sĩ kinh tế 16/11/2017

Vào lúc 15g00 - 16g00 ngày 17/10/2017 tại phòng H.301 sẽ diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của học viên lớp 20.

Trịnh Minh Hán - What determines firm size and number of firms at province level in Vietnam

Kính mời các anh chị quan tâm tham dự.