Vietnamese (VN)English (UK)

Bảo vệ luận văn - 4/9/2015

Vào lúc 14g00 - 16g00 Thứ 6 ngày 04/09/2015 tại phòng H.001 sẽ diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của 2 học viên lớp 19, 20.

1. Đặng Thùy Trang - Class 19 (14h00 – 15h00)

Determinants of product innovation activity: The case of Vietnamese SME firms

 

Bao ve luan van 4/9/2015

 

2. Lê Minh Tuệ – Class 20 (15h00 – 16h00)

The nexus between institutions: Foreign aid and Foreign direct investment

Kính mời các anh chị quan tâm tham dự.