Vietnamese (VN)English (UK)

Bảo vệ luận văn - 16/05/2014

Thứ 6 (16/05/2014) lúc 14h00 tại phòng H.001 sẽ diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của học viên lớp 17, 18.

1. Nguyễn Trường Toan - Class 18 (14h00 – 15h00)

Quantifying Effects of EU Antidumping Duty on Vietnam Footwear

2. Nguyễn Thị Hồng Thu – Class 18 (15h00 – 16h00)

The role of women in corporate financial performance in Vietnam

 

IMG 3271 web

 

3. Trần Phạm Hoài Trinh – Class 17 (16h00 – 17h00)

Does global financial crisis impact on East Asian export ?

Thân mời các anh/ chị học viên quan tâm đến tham dự.