Vietnamese (VN)English (UK)

Bảo vệ luận văn - 12/12/2013

Vào 5 ngày 12/12/2013, tại phòng H.301 sẽ diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp.

 1. Nguyễn Văn Hoàng - Class 17 (13h30 – 14h30)

Determinants on households' partial credit rationing - An analysis from VARHS 2008

2. Nguyễn Như Ý – Class 18 (14h30 – 15h30)

Impact of monetary policy on bank's loan supply: bank's balance sheet approach

IMG 3248 web

 

3. Nguyễn Thị Ngọc Dung – Class 18 (15h30 – 16h30)

Acquirer abnormal returns in M&A within banks: evidence from selected Asean countries

Thân mời các anh/ chị học viên quan tâm đến tham dự.