Vietnamese (VN)English (UK)

Bảo vệ luận văn - 27/09/2013

 Thứ 6 (27/09/2013) lúc 16g00 tại phòng H.301 sẽ diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của học viên lớp 17.

Nguyễn Thanh Tuấn (16g00 – 17g00)

"Willingness to pay for the conservation of Yew-tress in Vietnam"

IMG 3256 web

Thân mời các anh chị quan tâm tham dự