Vietnamese (VN)English (UK)

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ Kinh tế (25-26-27-28/12/2018)

Kính mời quí thầy/ cô, anh/ chị quan tâm tham gia buổi bảo vệ luận văn Thạc sĩ Kinh tế Phát triển của các học viên VNP khóa 23 theo lịch như sau:

 

STT

Họ và tên

Khóa

Đề tài

Thời gian

Ngày

1

Nguyễn Huy Hoàng

23

An appropriate model of capital raising in Vietnam: Detailed analysis

13:00

25/12/2018

2

Lê Tôn Quang Phát

23

The determinants of financial instability in emerging countries: The case of Vietnam

14:00

3

Nguyễn Thị Ngọc Hân

23

The macroeconomics impact of a tighter capital requirement in Vietnam

15:00

4

Lê Quang Phú

23

The impact of FDI on stock market development. Evidence in Asian countries

16:00

5

Nguyễn Quang Huy

23

The linkage between corruption and export structure: The case of selected developing countries in the period from 1998 to 2016

8:30

26/12/2018

6

Hoàng Trọng Tân

23

State role in the innovation process: A comparision of Vietnam to East Asian countries

9:30

7

Nguyễn Bảo Trân

23

Determinants of remittance behavior. The case of Vietnam

10:30

8

Võ Lê Ý Nhiên

23

Impacts of infrastructure on provincial FDI using spatial analysis: A study in Vietnam from 2011 to 2016

13:00

 

 

 

27/12/2018

9

Hồ Đoan Phương

23

Gender wealth gap: An empirical study in Vietnam

14:00

10

Hồ Minh Chí

23

Public expenditure on education and income inequality in Vietnam

15:00

11

Mai Cao Tuệ

22

Leverage and investment: The moderation role of firm size - Evidence in Vietnam

16:00

12

Nguyễn Quốc Khánh

23

Economic growth and crime against business in developing economies

14:00

28/12/2018

13

Nguyễn Thị Kim Uyên

23

Client entertainment expenses and firm performance: Evidence from small and medium enterprises in Vietnam

15:00

14

Nguyễn Đăng Quang

23

The impacts of twin deficits, technology change on the long-term economic growth in 17 developed and developing economies during 2003-2012

16:00