STBI 11g thứ 5 ngày 11/08/2016]

In bài này

Áp dụng phương pháp Synthetic Control

để đánh giá tác động của thiên tai đến

thu nhập bình quân đầu người tại Việt Nam

 

ThS. Nguyễn Khắc Hiếu

11:00 am, thứ Năm, 11-8-2016
Hội trường H.001, Khoa Kinh tế UEH

Tóm tắt:

Bài viết này nhằm nghiên cứu tác động của thiên tai đối với thu nhập bình quân đầu người tại Việt Nam. Tình huống nghiên cứu là bão Durian xảy ra vào tháng 12 năm 2006 tại các tỉnh phía nam của Việt Nam. Phương pháp nghiên cứu được áp dụng là Kiểm soát tích hợp (Synthetic control). Kết quả nghiên cứu cho thấy bão Durian làm giảm thu nhập bình quân đầu người, chủ yếu là giảm thu nhập từ nông – lâm – ngư nghiệp. Thu nhập đầu người từ nông – lâm – ngư nghiệp bị giảm hàng tháng được ước lượng là 166 ngàn đồng, tương đương 28% trong tổng thu nhập. Còn đối với các thành phần khác của thu nhập thì không bị ảnh hưởng bởi bão Durian.

Đăng ký mua bài nghiên cứu TẠI ĐÂY.

Người trình bày:

ThS. Nguyễn Khắc Hiếu là giảng viên tại Khoa Kinh tế, Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM. ThS. Hiếu giảng dạy và nghiên cứu các lĩnh vực thuộc toán kinh tế, kinh tế lượng, kinh tế học ứng dụng và quản trị dự án.