Vietnamese (VN)English (UK)

[STBI-6/8/2015] On Thomas Piketty's Capital in the Twenty-First Century

Trân trọng kính mời các anh chị đến tham dự vào chia sẻ hội thảo STBI. Thông tin chi tiết về hội thảo STBI lần này như sau:

(1) Chủ đề: “On Thomas Piketty’s Capital in the Twenty-First Century”

                            (Về Vốn trong thế kỷ 21 của Thomas Piketty)

(2) Tóm tắt nội dung:

“Nghiên cứu về bất bình đẳng, đặc biệt là dưới góc độ tài sản, đang được quan tâm nhiều từ các nhà kinh tế học, các nhà khoa học xã hội, và các nhà hoạch định chính sách công. Bài trình bày này tóm tắt nội dung của công trình nghiên cứu nổi bật gần đây của Thomas Piketty và các tranh luận có liên quan. Quyển sách mới xuất bản gần đây của Thomas Piketty, Capital in the Twenty-First Century, nằm trong chủ đề nghiên cứu bất bình đẳng thực sự đã gây chấn động đến giới học thuật trên thế giới bởi nó đã cung cấp các bằng chứng khoa học về lịch sử bất bình đẳng ở các quốc gia phát triển, sử dụng bộ dữ liệu đồ sộ với chuỗi thời gian hơn 300 năm ở 22 quốc gia phát triển trên thế giới. Piketty chỉ ra rằng mức độ bất bình đẳng lớn về tài sản là một xu hướng được duy trì trong dài hạn chứ không hề giảm đi theo thời gian khi mà tỷ suất sinh lợi của vốn (r) lớn hơn rất nhiều so với tỷ lệ tăng trưởng của nền kinh tế (g). Khám phá này của Piketty thực sự thách thức nhiều tư duy kinh tế “truyền thống” về bất bình đẳng, chẳng hạn như lý thuyết về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và bất bình đẳng của Simon Kuznets, nhà kinh tế học đoạt giải Nobel kinh tế năm 1971 cho lý thuyết này. Dựa trên quy luật của vốn được xây dựng từ dữ liệu lịch sử r > g, Piketty đưa ra dự báo về một sự tồn tại của tình trạng bất bình đẳng tài sản lớn trên thế giới, đặc biệt là ở các quốc gia phát triển trong thế kỷ 21. Tác giả cũng tranh luận rằng sử dụng thuế đánh vào tài sản trên phạm vi toàn cầu là một chính sách hữu hiệu để giải quyết vấn đề bất bình đẳng tài sản. Mặc dù nhận được nhiều ủng hộ cho một công trình nghiên cứu đồ sộ, Capital in the Twenty-First Century của Piketty cũng phải đối diện với nhiều tranh luận thú vị cho những kết quả nghiên cứu của mình, đặc biệt là hàm ý chính sách từ nhiều nhà nghiên cứu khác trên thế giới. ”

(3) Người trình bày: Đặng Đình Thắng, Khoa Kinh tế, Đại học Kinh tế TP.HCM.

(4) Thời gian: 11h00, thứ 5, ngày 6 tháng 8 năm 2015.

(5) Địa điểm: Hội trường H001, Khoa Kinh tế UEH, 1A Hoàng Diệu, Phú Nhuận, TP.HCM.