Vietnamese (VN)English (UK)

Trân trọng kính mời quý thầy cô và các anh chị đến tham dự seminar Small Talks Big Ideas (STBI)

Chủ đề: Social preferences are stable over long periods of time
(Sự ưa thích xã hội ổn định theo thời gian)

Người trình bày: TS. Phạm Khánh Nam - Phó trưởng Khoa Kinh tế, UEH

Thời gian: 11g00 - Thứ Năm, ngày 2 tháng 7 năm 2015

Địa điểm: Hội trường H.001, cơ sở 1A Hoàng Diệu, Phú Nhuận.

Link tải bài viết

Tóm lược:

Nhóm tác giả đo lường hành vi hợp tác xã hội của con người dưới dạng số tiền tự nguyện và công lao động đóng góp để cung cấp hàng hóa công cần thiết cho cuộc sống (cụ thể ở đây là một chiếc cầu) và dưới dạng khoản tiền đóng góp tự nguyện trong một trò chơi hàng hóa công, sử dụng các mẫu không phải là sinh viên ở nông thôn Việt Nam, được khảo sát bốn lần trong giai đoạn từ năm 2005 đến năm 2011. Có hai khảo sát được quan sát là đóng góp tự nguyện (dưới dạng tiền và công lao động), một khảo sát từ thí nghiệm thực địa tự nhiên, và một khảo sát từ thí nghiệm thực địa giả định. Mặc cho sự tồn tại của khác biệt về bối cảnh khá lớn, nhóm tác giả đã tìm ra một kết quả tương quan dương mạnh và có ý nghĩa thống kê của các đóng góp tự nguyện. Kết quả này cho thấy sự ưa thích vì-xã hội được duy trì khá bền vững trong những giai đoạn thời gian dài cũng các bối cảnh khác nhau.

Trân trọng kính mời quý thầy cô và các anh chị sắp xếp tham dự và cùng trao đổi về chủ đề hấp dẫn này.