Vietnamese (VN)English (UK)

Anh P.N.Thạch - VNP 20 - Thuyết trình tại ĐH Western Australia

Ngày 15/02/2016, anh Phạm Ngọc Thạch, cựu học viên VNP khóa 20 đã cùng Giáo viên hướng dẫn là Tiến sĩ Võ Hồng Đức thuyết trình về đề tài "Equity beta for energy businesses in the Australasian region" tại hội nghị IAEE Asian Conference tổ chức tại đại học Western Australia, Perth.

Đề tài giành được rất nhiều sự quan tâm và đặt câu hỏi từ hơn 25 chuyên gia.

 

Thach IAEE Asian Conference 3

Anh Phạm Ngọc Thạch tại Đại học Western Australia, Perth

 

Thach IAEE Asian Conference 4

Anh Thạch và TS. Võ Hồng Đức, Giáo viên hướng dẫn

 

Thach IAEE Asian Conference 1

Anh Thạch thuyết trình tại hội nghị IAEE Asian Conference