Vietnamese (VN)English (UK)

Chúc mừng sinh viên VNP khóa 20 tham gia báo cáo tại Hội thảo quốc tế

Chúc mừng 2 bạn sinh viên VNP khóa 20 (anh Phạm Ngọc Thạch và anh Nguyễn Sơn Kiên) đã có bài báo cáo tại Hội thảo Quốc tế về "Corporate Social Responsibility (CSR) and Sustainable Business Development (SBD)" do Đại học Mở TPHCM kết hợp với chương trình UNIDO (United Nations Industrial Development Organization), Global Compact Network Viet Nam, Saxion University (the Netherlands), Berlin School of Economics and Law (Germany), University of Rouen (France), Solvay Brussels School of Economics and Management (Brussels), and University of Sannio (Italia) phối hợp tổ chức vào ngày 27/11/2015.

Đây là phần kết quả nghiên cứu trong Luận văn Thạc sĩ chương trình Cao học Việt Nam - Hà Lan (VNP) của các bạn với sự hướng dẫn của TS. Võ Hồng Đức, Ủy ban quản lý kinh tế, Perth, Úc.

Bên cạnh đó, hai anh sẽ cùng anh Đặng Trí Dũng và anh Trịnh Hoàng Việt (VNP 20) cũng sẽ trình bày một phần khác trong nghiên cứu của mình tại Hội nghị về "Chiến lược của các ngân hàng Việt Nam trong tiến trình gia nhập cộng đồng kinh tế Asean" (Strategies for Commercial Banks in Vietnam in the Integration with the ASEAN Economic Community) do Đại học Ngân hàng tổ chức.