Vietnamese (VN)English (UK)

CẤU TRÚC VỐN VÀ PHƯƠNG ÁN TĂNG TRƯỞNG: DẪN CHỨNG TỪ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM.

(Bản dịch tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kinh tế MDE)

Chương trình cao học Việt Nam- Hà Lan

By: NGUYEN CONG THANH - VNP 22

Academic Supervisor: Dr. Nguyen Vu Hong Thai

A short version thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of

MASTER OF ARTS IN DEVELOPMENT ECONOMICS

TÓM TẮT

Nghiên cứu nhận định những ảnh hưởng của cơ hội phát triển lên cấu trúc vốn của các công ty Việt Nam. Tất cả những công ty được niêm yết trên Sàn giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh Stock Exchange- HOSE) và Sàn giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Hanoi Stock Exchange- HNX) từ năm 2008 đến năm 2015 đều được bao gồm trong dữ liệu tìm kiếm. Những phương pháp hồi quy cho dữ liệu dạng bảng bao gồm Pooled Ordinary Least Squared (POLS), Fixed Effects Models (FEM), Random Effects Models (REM), and System Generalized Method of Moments (SGMM) đều được sử dụng cho toàn bộ mẫu và hai mẫu phụ cho những năm sau và trong suốt khủng hoảng tài chính. Kết quả chỉ ra rằng những cơ hội phát triển có ảnh hưởng quan trọng và tích cực tới đo lường đòn bẩy tới cả nợ ngắn hạn và dài hạn trên tổng tài sản. Điều thú vị hơn đó là dấu hiệu của mối quan hệ này vẫn chưa thay đổi cả trước và sau khủng hoảng. Thêm vào đó, kết quả này chứng minh sự tồn tại của Thuyết Pecking Order ở cấu trúc vốn của những doanh nghiệp Việt Nam trong suốt giai đoạn này bởi vì Việt Nam có nhiều hạn chế tài chính ở những khoản vay ngân hàng thời kì khủng hoảng, hệ thống pháp luật được kiểm soát nghiêm ngặt bởi chính phủ hoặc bởi những doanh nghiệp sở hữu bởi bang, những mã luật quá yếu để bảo vệ quyền lợi của cổ đông, nhà đầu tư và hầu hết các doanh nghiệp của nó đều đượng phổ cập chính thức tới các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

 

Keywords: capital structure, growth option, emerging markets, pecking order theory, trade-off theory.

JEL classifications: G31, G34.