ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ ÁP DỤNG THAY THẾ KỸ THUẬT LÀM ƯỚT VÀ LÀM KHÔ ĐỐI VỚI HIỆU QUẢ KỸ THUẬT: BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TỪ VIỆC SẢN XUẤT LÚA GẠO Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG, VIỆT NAM.

In bài này

Bản dịch tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kinh tế MDE)

Chương trình cao học Việt Nam- Hà Lan

 

A short version thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of

Master of Arts in Development Economics

By: Huỳnh Ngọc Song Minh - VNP 22

Supervisor: Dr. Lê Thanh Loan

TÓM TẮT

Một trong những vấn đề nghiêm trọng có tiềm năng dẫn tới thất thoát tổng sản lượng lúa gạo là biến đổi khí hậu và hậu quả của nó, khan hiếm nước. Để giải quyết vấn đề này, Viện nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế đã phát triển và giới thiệu một biện pháp kỹ thuật thay thế làm ướt và làm khô (AWD) tiết kiệm nước ở những nước trồng lúa để tiết kiệm nước tưới tiêu cũng như tăng trưởng năng suất thu hoạch. Tuy nhiên, sau khi đã được tiếp nhận rộng rãi, nông dân đã điều chỉnh kỹ thuật khác đi về mặt lịch biểu và thực hành tưới tiêu. Những thực trạng này dẫn tới một vấn đề trong việc đo lường mức độ tiếp nhận của kỹ thuật AWD ở mức độ nông trại và điều tra ảnh hưởng của nó đối với sản lượng lúa gạo. Từ chỉ số AWD ban đầu, nghiên cứu này đề xuất một chỉ số AWD điều chỉnh bao gồm thực hành thoát nước để đại diện cho mức độ tiếp nhận của các nông trại, dựa vào mức ảnh hưởng ứng dụng AWD đó mà năng suất kỹ thuật sản xuất gạo cũng được ước tính. Sử dụng mẫu của 250 nông trại được khảo sát ở các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long, chỉ số AWD điều chỉnh đã được tính cho mỗi nông trại. Sau đó, một hàm năng suất Stochastic Frontiers Cobb-Douglas được hồi quy sử dụng phương pháp thống kê log hợp lý cực đại để đo lường mức độ không hiệu quả, sau đó, một hàm số về các yếu tố của sự không hiệu quả được điều tra, ở đó chỉ số AWD được xem xét là một yếu tố chính. Kết quả cho thấy mức độ ứng dụng của AWD càng cao có thể cải thiện hiệu quả kỹ thuật đối với năng suất. Thêm vào đó, kỹ thuật AWD có thể được tiếp tục giới thiệu áp dụng ở một phạm vi lớn hơn và tuân nghiêm ngặt theo những chỉ dẫn IRRI để tăng trưởng hiệu quả kỹ thuật sản xuất lúa gạo.

JEL Classification: Q12, Q15

Keywords: Alternative wetting and drying technique (AWD), Technical efficiency, Mekong River Delta, Vietnam.

Abbreviations: PH – Power of hydrogen; AWD – The Alternate Wetting and Drying Technique; IRRI – The International Rice Research Institute; CH4 – Methane; MRD – Mekong River Delta; 1M5R – One must do and five reduction campaign; KPA – Kilopascal; KG – Kilogram; DAS – Days after sowing; FGDS – Focus groups discussions; KIIS – Key informant interviews; VIF – Variance inflation factor; BIC – Bayesian information criterion; AIC – Akaike information criterion; CM – Centimeters