Yếu tố tác động đến hành vi tái chế rác thải sinh hoạt: trường hợp tại Thành phố Hồ Chí Minh

In bài này

(A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of MASTER OF ARTS IN DEVELOPMENT ECONOMICS, VIETNAM – THE NETHERLANDS PROGRAMME FOR M.A IN DEVELOPMENT ECONOMICS)

 

By Phan Bui Khue Dai (VNP 19)

Academic Supervisor: Prof. Dr. Nguyen Trong Hoai

 

TÓM TẮT

Bài nghiên cứu phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến thói quen tái chế rác thải sinh hoạt theo 6 nhóm riêng biệt: giấy, bìa cứng, plastic, kim loại, thủy tinh và vải dựa trên dữ liệu khảo sát “Thói quen tiêu dùng đối với sự phát triển cây xanh ở khu vực đô thị ở Việt Nam”, do Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (National Foundation for Science and Technology Development - NAFOSTED) và hồi quy logistic. Kết quả nói chung cho thấy các yếu tố tâm lý đối với tái chế không có ý nghĩa thống kê. Tuy nhiên, liên quan đến chất thải, nhận thức mang tính kế thừa và sự thỏa mãn về điều kiện chất thải tại nơi sinh sống của hộ gia đình giải thích hành vi tái chế vài loại vật liệu. Một phát hiện khác thú vị đó là niềm tin của người tiêu dùng đối với tiền thu được từ việc tái chế rác thải là nguyên nhân cho việc tái chế giấy, bìa cứng và plastic. Hơn nữa, kết quả cho thấy thu nhập và tuổi tác trong một vài trường hợp tác động tiêu cực đến hành vi tái chế. Ngoài ra, đặc điểm của nhà ở ảnh hưởng tích cực đến hành vi này khi xem xét điều kiện tái chế kim loại, giấy bìa carton và giấy các loại.

Từ khóa: Tài chế rác thải sinh hoạt (household waste recycling), thói quen tái chế (recycling behavior), mô hình logistic (logistic model)

Read More:

Full version is available at Library of Vietnam-Netherland Progamme: 1A Hoang Dieu, Phu Nhuan Dist, Ho Chi Minh city, Vietnam.