Sự tác động của tiêu chuẩn an toàn thực phẩm đến xuất khẩu gạo của Việt Nam

In bài này

(A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of MASTER OF ARTS IN DEVELOPMENT ECONOMICS, VIETNAM – THE NETHERLANDS PROGRAMME FOR M.A IN DEVELOPMENT ECONOMICS)

 

By Bui Minh Khoi (VNP 20)

Academic Supervisor: Dr. Tran Tien Khai

 

TÓM TẮT

Bài nghiên cứu này phân tích sự tác động của tiêu chuẩn an toàn thực phẩm đối với xuất khẩu gạo ra Việt Nam. Bài viết sử dụng dữ liệu 154 quốc gia từ nguồn Cơ sở thống kê dữ liệu Thương mại tiêu dùng của Liên Hợp Quốc (UN Comtrade data) từ năm 2003 đến năm 2013 và sử dụng độc tố nấm mốc B1 biểu thị cho tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Kết quả phân tích chứng minh rằng sự tác động của tiêu chuẩn an toàn thực phẩm có tương quan nghịch với xuất khẩu gạo từ Việt Nam. Hơn nữa, dữ liệu có sự lựa chọn thiên kiến còn mang tính chủ quan. Mặc dù Việt Nam xuất khẩu gạo qua 154 quốc gia trên thế giới, nhưng có vài quốc gia không nhập khẩu gạo Việt Nam. Bên cạnh đó, những quốc gia phát triển có xu hướng nhập khẩu gạo ít hơn so với các quốc gia thu nhập thấp. Kết quả khác chỉ ra rằng việc gia nhập WTO hay ký FTA có thể giúp Việt Nam xuất khẩu lượng gạo lớn hơn sang các nước khác.

Từ khóa: Tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, xuất khẩu gạo, Việt Nam.

Từ viết tắt: ASEAN – The Association of Southeast Asian Nations; CEPII – The Centre d’ÉtudesProspectives et d’InformationsInternationales; EEC – European Economic Community; EFTA – European Free Trade Association; EU – The European Union; FAO – Food Agricultural Organization; FMD – Foot – and Mouth – Disease; FTA – Free Trade Agreement; GATT – General Agreement on Tariffs and Trade; MRLs – Maximum Residue Limits of Pesticides; NTBs – Non – Tariff Barriers; SPS – Sanitary and Phytosanitary; TBT – Technical Barriers to Trade; TRAINS – The UNCTAD Trade Analysis Information System; UN Comtrade – The United Nations Commodity Trade Statistics Database; WTO – World Trade Organization.

Tham khảo thêm:

Full version is available at Library of Vietnam-Netherland Progamme: 1A Hoang Dieu, Phu Nhuan Dist, Ho Chi Minh city, Vietnam.