Tính kinh tế của việc từ thiện là động lực cho hành vi quyên góp

In bài này

(A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of MASTER OF ARTS IN DEVELOPMENT ECONOMICS, VIETNAM – THE NETHERLANDS PROGRAMME FOR M.A IN DEVELOPMENT ECONOMICS)

 

By Nguyen Ngoc Nu (VNP 19)

Academic Supervisor: Dr. Pham Khanh Nam

 

TÓM TẮT

Bài nghiên cứu này phân tích các yếu tố cá nhân cho hoạt động từ thiện bao gồm thời gian, đầu tư vào món quà, và số tiền đầu tư vào chúng. Bài nghiên cứu này dựa trên bộ dữ liệu khảo sát tại thành phố Hồ Chí Minh về việc tặng quà từ thiện trong 12 tháng gần nhất với 500 cá nhân. Chúng tôi thiết kế bảng câu hỏi nhằm thu thập thông tin về hành vi quyên góp, đặc điểm cá nhân, các nhân tố nhận thức và thái độ. Mô hình multivariate probit được dùng để phân tích 3 hành vi đặc trưng là việc tặng quà, việc đầu tư thời gian và tiền bạc. Kết quả chỉ ra người giàu, có tín ngưỡng và là nữ giới rất thích việc tặng quà. Các nhân tố nhận thức và thái độ không ảnh hưởng đáng kể. Đặc biệt là lòng vị tha, có trái tim nhân hậu, thanh thế, sự tương hỗ, và chính quyền không ảnh hưởng gì đến các hoạt động trên. Ngoại trừ sự ảnh hưởng của gia đình, nghĩa là hành động từ thiện của gia đình ảnh hưởng tốt đến thói quen của thế hệ sau.

Từ khóa: Kinh tế của quyên góp, lòng vị tha, vị tha thuần khiết, lòng vị tha toan tính, trái tim nhân hậu, thanh thế và sự tương hỗ.

Read More:

Full version is available at Library of Vietnam-Netherland Progamme: 1A Hoang Dieu, Phu Nhuan Dist, Ho Chi Minh city, Vietnam.