Sự tác động của quy định an toàn thực phẩm đối với xuất khẩu hải sản ở Việt Nam

In bài này

(A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of MASTER OF ARTS IN DEVELOPMENT ECONOMICS, VIETNAM – THE NETHERLANDS PROGRAMME FOR M.A IN DEVELOPMENT ECONOMICS)

 

By Dang Thi Ly Ly (VNP 19)

Academic Supervisor: Dr. Nguyen Hoang Bao

 

TÓM TẮT

Bài luận văn sử dụng mô hình lực hấp dẫn để phân tích thương mại song phương mặt hàng hải sản giữa Việt Nam và 17 quốc gia từ năm 1997 đến 2012. Dữ liệu bảng được thu thập từ các nguồn gồm Tổng cục thống kế Việt Nam, Quỹ tiền tệ quốc tế, World Bank và Trung Tâm Nghiên Cứu về Triển Vọng Kinh Tế và Thông Tin Quốc Tế của Pháp (CEPII). Kiểm định Hausman chỉ ra rằng mô hình fixed-effects phù hợp để hồi quy ước lượng. Kết quả ước lượng cho thấy quy định về an toàn thực phẩm và tỷ giá hối đoái có tác động đáng kể đến việc xuất khẩu hải sản. Nói cách khác, GDP nhập khẩu và khoảng cách là không có ý nghĩa về mặt thống kê. Hơn nữa, kết quả tiềm năng về thương mại cho thấy Việt Nam có nhiều cơ hội để phát triển thương mại với đối tác châu Âu.

Từ khóa: Mô hình lực hấp dẫn, xuất khẩu hải sản, Việt Nam

Read More:

Full version is available at Library of Vietnam-Netherland Progamme: 1A Hoang Dieu, Phu Nhuan Dist, Ho Chi Minh city, Vietnam.