Sự tác động của môi trường vĩ mô đến lợi nhuận đầu tư thị trường chứng khoán ở Việt Nam

In bài này

(A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of MASTER OF ARTS IN DEVELOPMENT ECONOMICS, VIETNAM – THE NETHERLANDS PROGRAMME FOR M.A IN DEVELOPMENT ECONOMICS)

 

By Huynh Phi Long (VNP 18)

Academic Supervisor: Prof. Dr. Nguyen Trong Hoai

 

TÓM TẮT

Bài luận phân tích sự tác động của môi trường vĩ mô đến lãi cổ phiếu ở Việt Nam và từ đó rút ra kết luận về sự ảnh hưởng của các biến vĩ mô đến thị trường chứng khoán nhằm đưa ra một số chính sách cải thiện thị trường chứng khoán và cung cấp thêm thông tin cho nhà đầu tư. Bài nghiên cứu sử dụng phân tích hồi quy tuyến tính với dữ liệu hàng tháng trong các năm gần nhất từ 01/2004 đến 08/2013 với mục đích phân tích mối quan hệ giữa yếu tố vĩ mô với lợi nhuận đầu tư chứng khoán. Mô hình giải thích rõ ràng sự dịch chuyển của lợi nhuận đầu tư chứng khoán và biểu thị ở 3 biến (CPI, S&P500 và tỷ giá hối đoái) có tác động rõ nét đến hiệu quả.

 

Read More:

Full version is available at Library of Vietnam-Netherland Progamme: 1A Hoang Dieu, Phu Nhuan Dist, Ho Chi Minh city, Vietnam.