Cạnh tranh và sự ổn định của ngân hàng: Phân tích thực nghiệm tại khu vực ASEAN.

In bài này

By Vu Thi Quynh, VNP21

"Việc nghiên cứu mối quan hệ giữa cạnh tranh và sự ổn định của ngân hàng đã là trọng tâm của các vấn đề học thuật và tranh cãi về chính sách, hiện đang ngày càng thu hút sau khi xảy ra các cuộc khủng hoảng tài chính trong ba thập niên vừa qua. Bị ảnh hưởng bởi xu hướng hợp nhất trong ngành tài chính trên thế giới, ngành ngân hàng trong khu vực ASEAN trải qua một sự chuyển đổi mạnh mẽ từ việc bãi bỏ quy định sang thiết lập lại các quy chuẩn gia nhập và quản lý dựa trên bài học từ cuộc khủng hoảng tài chính Châu Á năm 1997. Do đó, bài viết này xem xét tác động của cạnh tranh thị trường lên sự ổn định hệ thống ngân hàng của ASEAN trong các giai đoạn khủng hoảng tiêu biểu.
Sử dụng cơ sở dữ liệu từ hơn 200 ngân hàng thương mại trên 7 quốc gia ASEAN trong giai đoạn 1995 đến 2015, nghiên cứu này cung cấp bằng chứng thực nghiệm ủng hộ quan điểm cho rằng tồn tại một liên kết phi tuyến tính hoặc hình chữ U giữa sự cạnh tranh và ổn định trong hệ thống ngân hàng. Các ngân hàng gặp nhiều biến động và thoái vốn trong cuộc khủng hoảng châu Á năm 1997-1998, trong khi giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu 2007-2008 lại không ảnh hưởng trực tiếp đến các ngân hàng châu Á. Bên cạnh đó, các ngân hàng quy mô nhỏ trong khu vực này có sức cạnh tranh cao hơn các ngân hàng lớn trong cùng thời kỳ và có thể góp phần cải thiện sự ổn định về tài chính. Mặt khác, những phát hiện này cũng đưa ra một số khuyến nghị cho các nhà hoạch định chính sách trong kinh tế ASEAN".