Thể chế tốt có thúc đẩy hiệu suất doanh nghiệp? Trường hợp doanh nghiệp tại Việt Nam

In bài này

(A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of MASTER OF ARTS IN DEVELOPMENT ECONOMICS, VIETNAM – THE NETHERLANDS PROGRAMME FOR M.A IN DEVELOPMENT ECONOMICS)

 

By Nguyen Thi Nha Trang (VNP 19)

Academic Supervisor: Prof. Dr. Nguyen Trong Hoai

 

TÓM TẮT

Bài luận nghiên cứu về sự tác động của việc cải cách thể chế ở Việt Nam đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp trong 63 tỉnh thành bằng cách sử dụng một bộ dữ liệu duy nhất có chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (Provincial Competitiveness Index) 2007-2012 kết hợp với chỉ số firm-level performance thu thập từ bộ dữ liệu Khảo sát doanh nghiệp Việt Nam (Vietnam Enterprise Survey). Kết quả cho thấy sự cạnh tranh tỉnh thành và kinh tế khiến cho hiệu suất doanh nghiệp khác nhau giữa các tỉnh thành. Trong số 9 lĩnh vực của việc cải cách thể chế, ít nhất có 4 tiêu chí thành phần có ảnh hưởng mạnh đến hiệu suất kinh tế của doanh nghiệp, đó là Nhân lực và Đào tạo, Pháp chế, Tính minh bạch và Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp.

Từ khóa: Chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh thành (provincial competitiveness index), hiệu suất doanh nghiệp (firm performance), năng suất lao động (labor productivity )

Từ viết tắt: ADB – Asian Development Bank; AEC – ASEAN Economic Community; BTA – Bilateral Trade Agreement; GDP – Gross Domestic Production, GSO – General Statistics Office; PCI – Provincial Competitiveness Index; SME – Small and Medium Enterprise; SOE – State-owned Enterprise; TPP – Trans-Pacific Partnership; VES-Vietnam Enterprise Survey; VCCI – Vietnam Chamber of Commerce and Industry; WB – the World Bank.

Read More:

Full version is available at Library of Vietnam-Netherland Progamme: 1A Hoang Dieu, Phu Nhuan Dist, Ho Chi Minh city, Vietnam.